• /´entrənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người vào (phòng...)
  Người mới vào (nghề...)
  Người đăng tên (dự thi...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hãng gia nhập mới
  Entrant
  hãng gia nhập mới
  Hãng gia nhập mới

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  fan , spectator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X