• /´nɔn´skid/

  Kỹ thuật chung

  không trượt

  Giải thích EN: Describing a concrete surface that has been treated with additives or indented while wet to roughen it. Giải thích VN: Mô tả bề mặt bê tông được đắp thêm hoặc khía lõm khi còn ướt để tăng độ ráp cho nó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X