• /nɔ:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) số không
  (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) không
  a man of nought
  người bất tài, người vô giá trị, người không ra gì
  to bring to nought
  làm thất bại, phá huỷ, làm mất hết, làm tiêu tan
  to come to nought
  thất bại, không có kết quả, mất hết
  to set nought

  Xem set

  noughts and crosses
  (cũng) ticktack-toe môn cờ carô

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  số không

  Kinh tế

  số không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X