• /'klouʤə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bế mạc (phiên họp)
  Sự kết thúc (cuộc thảo luận) bằng cách cho biểu quyết
  Sự đóng kín

  Ngoại động từ

  Kết thúc (cuộc thảo luận) bằng cách cho biểu quyết

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cái bao đóng
  integral closure
  bao đóng nguyên
  ordered closure
  bao đóng được sắp


  Cơ khí & công trình

  tấm quây

  Xây dựng

  hợp long
  closure segment
  khối hợp long
  đóng, bao kín

  Giải thích EN: The act of closing, or something that does this; specific uses include:1. the part of a brick used to complete the end of a course.the part of a brick used to complete the end of a course.2. an architectural screen used to form a parapet.an architectural screen used to form a parapet.

  Giải thích VN: Hành động đóng hoặc tương tự, thường là///1. Phần gạch được sử dụng để hoàn thiện đầu cuối của một bức tường///2. Một kiến trúc che, thường sử dụng để hình thành tường chắn.

  tường nhăn

  Điện tử & viễn thông

  sự bế mạc

  Kỹ thuật chung

  cái bao đóng
  cửa đập
  cửa van
  khép kín
  anticlinal closure
  khép kín nếp lồi
  force closure
  đường lực khép kín
  structural closure
  khép kín kiểu cấu tạo
  synclinal closure
  khép kín kiểu nếp lõm
  đóng kín
  closure line
  đường đóng kín
  closure line
  tuyến đóng kín
  hermetic closure
  sự đóng kín
  mechanical closure
  đóng kín cơ học
  mechanical closure
  sự đóng kín cơ học
  pour spout closure
  sự đóng kín bằng màng rót
  mạch điện (sự)
  sự đập
  sự đóng
  bayonet closure
  sự đóng có chốt cài
  crimp-on closure
  sự đòng gấp nếp vào
  false closure
  sự đóng không kín
  guarantee closure
  sự đóng gói bảo đảm
  hermetic closure
  sự đóng kín
  mechanical closure
  sự đóng kín cơ học
  pour spout closure
  sự đóng kín bằng màng rót
  tamper-evident closure
  sự đóng chặt bằng nút
  sự đóng kín
  mechanical closure
  sự đóng kín cơ học
  pour spout closure
  sự đóng kín bằng màng rót
  sự kết thúc
  sự sai lệch
  sai số khép
  absolute error of closure
  sai số khép tuyệt đối
  angular closure
  sai số khép góc
  angular error of closure
  sai số khép góc
  azimuth closure
  sai số khép phương vị
  height closure
  sai số khép độ cao
  height closure error
  sai số khép độ cao
  side closure
  sai số khép cạnh
  triangle closure
  sai số khép tam giác
  triangle closure, triangle closing
  sai số khép tam giác đo
  tấm chắn
  vách
  fire resisting closure
  vách ngăn chịu lửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X