• /,bæri'keid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật chướng ngại (để chặn, phòng thủ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cữ chắn
  đặt vật chắn

  Kỹ thuật chung

  ngăn chặn
  lớp chắn
  hàng rào
  hàng rào bảo vệ
  rào chắn
  vật cản
  vật chướng ngại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  opening
  verb
  allow , open

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X