• /'ɔktəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc hệ thống lấy số 8 làm cơ sở

  Toán & tin

  bát phân
  octal character constant
  hằng ký tự bát phân
  octal code
  mã bát phân
  octal constant
  hằng bát phân
  octal digit
  chữ số bát phân
  octal dump
  sự kết xuất bát phân
  octal loading program
  chương trình tải bát phân
  octal notation
  biểu diễn bát phân
  octal notation
  ký pháp bát phân
  octal number
  số bát phân
  octal number system
  hệ thống bát phân
  octal numeration system
  hệ (thống) đếm bát phân
  octal representation
  phép biểu diễn bát phân
  cơ số 8
  cơ số tám
  hệ tám, bát phân

  Xây dựng

  có tám mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X