• /¸nju:mə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phép đếm, phép đọc số
  Sự ghi số, sự đánh số

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đếm; hệ thống đếm
  decimal numeration
  hệ thống đếm thập phân


  Điện lạnh

  hệ (thống) đếm

  Kỹ thuật chung

  biểu diễn số
  numeration system
  hệ thống biểu diễn số
  hệ thống đếm
  binary numeration system
  hệ thống đếm nhị phân
  decimal numeration system
  hệ thống đếm thập phân
  octal numeration system
  hệ (thống) đếm bát phân
  radix numeration system
  hệ (thống) đếm theo cơ số
  phép đếm
  sự đánh số
  sự đếm

  Kinh tế

  cách đếm
  decimal numeration
  cách đếm (theo hệ thống) thập phân
  cách đếm phép đếm
  phép đếm
  sự đếm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X