• Xây dựng

  Cuốn hình chữ S
  Vòm cuốn hình chữ S

  Giải thích EN: A pointed arch formed by a reversed pair of ogee curves. Also, KEEL ARCH. Giải thích VN: Một vòm cuốn nhọn hình thành bởi một cặp đường cong hình S ngược.

  vòm hình cung nhọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X