• Hóa học & vật liệu

    cát olivin

    Giải thích EN: A naturally occurring foundry sand used in place of more expensive silica sand. Giải thích VN: Cát đúc sử dụng thay cho cát silic đắt tiền hơn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X