• Thông dụng

  Danh từ

  Omega, o dài (chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái Hy-lạp)
  Cái cuối cùng; sự phát triển cuối cùng
  Alpha and Omega
  như Alpha

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ômêga (ω?)

  Điện

  chữ cái Hy Lạp

  Giải thích VN: 1. omega được dùng ở dạng viết hoa W thường để biểu thị ohm. Khi dùng ở dạng viết thường, thì là ký hiệu bằng chữ đối với giá trị bằng 2P nhân với tần số (w= 2Pf). 2. hệ thống dẫ đường khoảng cách xa thoạt tiên được triển khai cho các tàu ngầm, trên phạm vi toàn cầu với 6 đến 10 căn cứ tàu ngầm.

  Kỹ thuật chung

  ômêga

  Giải thích VN: 1. omega được dùng ở dạng viết hoa W thường để biểu thị ohm. Khi dùng ở dạng viết thường, thì là ký hiệu bằng chữ đối với giá trị bằng 2P nhân với tần số (w= 2Pf). 2. hệ thống dẫ đường khoảng cách xa thoạt tiên được triển khai cho các tàu ngầm, trên phạm vi toàn cầu với 6 đến 10 căn cứ tàu ngầm.

  Omega explosion
  vụ nổ Omega
  Omega line-of positions
  đường gồm các vị trí Omêga
  omega loop
  vòng omega
  omega minus particle
  hạt omega trừ (hạt cơ bản)
  omega wrap
  kiểu quấn omega
  omega wrap
  sự quấn kiểu omega
  Open Network Entities (OmegaNetworks) (ONE)
  Các thực thể mạng khác (Các mạng Ômêga)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X