• Kỹ thuật chung

    đồng đẳng

    Giải thích EN: On or at the same level or elevation. Giải thích VN: Ở cùng cấp độ hoặc tầm cao.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X