• /'ɔnwəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Về phía trước, tiến lên, hướng tới
  onward movement
  sự di chuyển về phía trước
  to move onward
  tiến về phía trước

  Phó từ

  Như onwards
  Hướng tới, trở đi
  open from lunchtime onwards
  mở cửa từ bữa trưa trở đi


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X