• /fɔ:θ/

  Thông dụng

  Phó từ

  Về phía trước, ra phía trước, lộ ra
  to go back and forth
  đi đi lại lại, đi tới đi lui
  to put forth leaves
  trổ lá (cây)
  to bring forth a problem
  đưa ra một vấn đề
  to sail forth
  (hàng hải) ra khơi

  Giới từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) từ phía trong (cái gì) ra, ra khỏi

  Cấu trúc từ

  and so forth
  vân vân
  from this time (day) forth
  từ nay về sau
  to far forth
  đến mức độ
  so far forth as
  đến bất cứ mức nào

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  về phía trước; từ nay về sau
  and so forth
  vân vân
  so far forth
  trong chừng mực ấy

  Kỹ thuật chung

  về phía trước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X