• /ə´hed/

  Thông dụng

  Phó từ

  Trước, về phía trước, ở thẳng phía trước; nhanh về phía trước
  go ahead!
  đi lên!, tiến lên!, cứ tiếp tục đi!
  to look ahead
  nhìn trước, lo xa
  to be ahead
  ở hoàn cảnh thuận lợi
  obstacles ahead
  chướng ngại vật ở phía trước

  Giới từ

  Hơn, vượt
  to be (get) ahead of
  hơn (ai), vượt (ai)
  ahead of time
  vượt trước thời gian

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  về phía mũi tàu

  Kỹ thuật chung

  phía trước
  straight-ahead
  về phía trước
  về phía trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X