• Cơ khí & công trình

  độ cao chính

  Kỹ thuật chung

  độ cao được đo theo phép trực giao

  Giải thích EN: The height above sea level as measured along a line directed to the earth's center of gravity. Giải thích VN: Độ cao trên mực nước biển được đo dọc theo một đường theo hướng tâm của trọng lực trái đất.

  Xây dựng

  chiều cao chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X