• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có hướng đi

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  có hướng
  directed graph
  đồ hình có hướng
  directed graph
  đồ thị có hướng
  directed group
  nhóm có hướng
  directed network
  mạng có hướng
  directed set
  tập hợp có hướng
  directed set
  tập (hợp) có hướng
  sum of directed line segments
  tổng các đoạn thẳng có hướng
  định hướng
  data directed
  định hướng dữ liệu
  directed graph
  đồ thị định hướng
  directed ray
  tia định hướng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  wandering , misdirected , vagrant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X