• /´ɔzmous/

  Thông dụng

  Cách viết khác osmosis

  Danh từ

  (vật lý), (sinh vật học); (hoá học) sự thấm lọc, sự thẩm thấu
  Sự thấm dần
  children seem to learn about computers by osmose
  trẻ em có vẻ như thấm dần từng tí một hiểu biết về máy tính

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính thẩm thấu

  Kỹ thuật chung

  sự thấm lọc
  sự thẩm thấu
  thẩm thấu

  Kinh tế

  sự thấm lọc
  thẩm thấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X