• /si:m/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Có vẻ như, dường như, coi bộ
  he seems to be a good fellow
  anh ta có vẻ là người tốt
  it seems that he does not understand
  coi bộ nó không hiểu
  there seems to be some misunderstanding
  hình như có sự hiểu lầm
  not to seem to...
  vì một lý do nào đó (nên) không...
  he does not seem to like his job
  vì một lý do nào đó anh ta không thích công việc của mình
  to seem good to someone
  được ai cho là giải pháp tốt nhất
  this course of action seems good to me
  tôi cho đường lối hành động ấy là tốt

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hình như
  hình như, dường như

  Kỹ thuật chung

  dường như

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X