• /´seldəm/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ít khi, hiếm khi; không thường
  seldom or never
  ít khi hoặc không khi nào cả
  very seldom
  rất ít khi
  not seldom
  thường thường

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hiếm,ít khi

  Xây dựng

  ít khi

  Kỹ thuật chung

  hiếm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X