• /pə'rifəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chu vi, ngoại vi; ngoại biên
  (nghĩa bóng) lề, rìa; mặt bao quanh, mặt ngoài
  Phụ kiện, thiết bị ngoại vi (như) peripheral device
  display untils
  bày ra bộ phận xử lý trung tâm
  printers and other peripherals
  bàn in và các phụ kiện khác

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Lề, biên, ngoại vi, chu vi

  Toán & tin

  biên [của một hình, một thể]
  periphery of a circle
  đường tròn

  Xây dựng

  ngoại thị

  Điện lạnh

  phía biên
  phía ngoài cùng

  Kỹ thuật chung

  chu vi ngoại biên
  ngoại thành
  ngoại vi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  center

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X