• /´pə:lju:/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều purlieus

  Rìa rừng, mép rừng
  ( số nhiều) ranh giới, giới hạn
  ( số nhiều) vùng chung quanh, vùng phụ cận, vùng ngoại vi, phần bên ngoài (thành phố...)
  Khu phố tồi tàn bẩn thỉu (của một thành phố)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nơi lai vãng, nơi thường lui tới (của ai)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X