• /vi´siniti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lân cận, sự tiếp cận
  Vùng phụ cận, vùng lân cận
  Hanoi and its vicinity
  Hà nội và vùng lân cận
  Quan hệ gần gũi
  in the vicinity (of something)
  ở vùng xung quanh, ở vùng lân cận


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lân cận
  in the vicinity of...
  gần
  vicinity of a point
  lân cận của một điểm


  Hóa học & vật liệu

  độ gần
  độ lân cận

  Kỹ thuật chung

  lân cận
  vùng phụ cận
  vùng lân cận
  vicinity zone of point
  vùng lân cận điểm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  faraway

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X