• (đổi hướng từ Suburbs)
  /'sʌbə:b/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngoại ô; ngoại thành
  the suburbs
  khu vực ngoại ô

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khu ngoại thành
  ven

  Kỹ thuật chung

  ngoại ô

  Giải thích EN: A smaller community, usually mainly residential, that lies adjacent to or at the edge of a major city or town.

  Giải thích VN: Một khu dân cư nhỏ hơn, chủ yếu là nhà ở, nằm kế cận hay ở rìa một thành phố hay thị trấn lớn.

  ngoại thành
  ngoại thị

  Kinh tế

  ngoại ô
  ngoại thành

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X