• /ʌn´dju:li/

  Thông dụng

  Phó từ

  Quá mức đúng đắn, quá mức thích đáng, không chính đáng
  unduly strict
  quá chặt chẽ, quá nghiêm khắc
  Không đúng giờ, không đúng lúc
  Không đủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X