• /ik´si:diηli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Quá chừng, cực kỳ
  an exceedingly exacting work
  một công việc đòi hỏi quá nhiều cố gắng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X