• /¸ouvə´tæks/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đánh thuế quá nặng
  Bắt (ai) làm việc quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều ở (sức lực, của ai...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đánh thuế quá nặng
  thu thuế quá độ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X