• /ik´si:d/

  Thông dụng

  Động từ

  Vượt quá
  to exceed one's authority
  vượt quá thẩm quyền
  to exceed the limits
  vượt quá giới hạn
  Phóng đại
  Ăn uống quá độ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vượt, vượt quá

  Cơ - Điện tử

  Vượt, vượt quá

  Toán & tin

  trội vượt

  Kỹ thuật chung

  trội
  vượt
  vượt qua
  vượt quá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X