• /pəˈgoʊdə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chùa, tháp
  chùa
  đồng pagôt (tiền vàng Ân-độ thời xưa)
  Quán (bán báo, thuốc lá...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chùa

  Giải thích EN: 1. a multitiered Buddhist shrine.a multitiered Buddhist shrine.2. a structure resembling such a shrine.a structure resembling such a shrine.

  Giải thích VN: 1. Khu linh thiêng của tín đồ Phật giáo, được xây nhiều tầng ///2. Dùng để chỉ một cấu trúc giống như một đền thờ.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X