• Kỹ thuật chung

  phao dù trên không

  Giải thích EN: An automatic weather station equipped with a parachute and designed to be air dropped; used to transmit such information as wind speed, wind direction, barometric pressure, and air temperature. Giải thích VN: Trạm trên không tự động được trang bị với một chiếc dù và được thiết kế để rơi trên không; được sử dụng trong việc truyền thông tin như tốc độ gió, hướng gió, khí áp và nhiệt độ không khí.

  Xây dựng

  bóng thám không do máy bay thả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X