• /´pɛərəntidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng cha mẹ; tư cách làm cha mẹ
  Dòng dõi của cha mẹ, nguồn gốc tổ tiên
  a person of unknown parentage
  một người không biết dòng dõi
  of good parentage
  con dòng cháu giống


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X