• /¸dʒi:ni´ælədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoa phả hệ (của con người, các sinh vật, ngôn ngữ...)
  Bảng phả hệ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phả hệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X