• /ˈpɛdɪˌgri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phả hệ
  Nòi, dòng dõi, huyết thống
  (ngôn ngữ học) gốc (của từ), từ nguyên
  ( định ngữ) nòi
  a pedigree horse
  ngựa nòi

  Tính từ

  Có nòi; biết rõ dòng giống
  pedigree cattle
  gia súc có nòi

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dòng dõi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  base-born , lowly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X