• /´pa:ki/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lót ván sàn, lát sàn gỗ (một gian phòng)

  Danh từ

  Sàn gỗ; sự lót ván sàn
  a parquet floor
  một cái sàn lát gỗ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gỗ miếng (lát sàn)
  packê
  mosaic parquet
  sàn packe ghép hình
  nailed parquet floor (ing)
  sàn packe đóng đinh
  parquet block
  sàn packe (lắp) khối ván
  parquet circle
  giảng đườn (lát gỗ packe)
  parquet finishing machine
  máy lát ván (sàn packe)
  parquet flooring
  mặt sàn packê
  parquet panning machine
  máy bào nhẵn (sàn) packe
  parquet polishing machine
  máy đánh bóng (sàn) packe
  parquet work
  công tác packê
  parquetry (parquetflooring)
  sự lát sàn packê
  parquetry (parquetflooring)
  sàn packê

  Kỹ thuật chung

  lát gỗ
  sàn gỗ
  sàn gỗ miếng
  nailed parquet floor (ing)
  sàn gỗ miếng đóng đinh
  sàn lát ván
  sàn packe
  mosaic parquet
  sàn packe ghép hình
  nailed parquet floor (ing)
  sàn packe đóng đinh
  parquet block
  sàn packe (lắp) khối ván
  parquet finishing machine
  máy lát ván (sàn packe)
  parquet flooring
  mặt sàn packê
  parquet panning machine
  máy bào nhẵn (sàn) packe
  parquet polishing machine
  máy đánh bóng (sàn) packe
  parquetry (parquetflooring)
  sự lát sàn packê
  parquetry (parquetflooring)
  sàn packê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X