• /´pɔliʃiη/

  Hóa học & vật liệu

  phương pháp khử sạch

  Giải thích EN: Any chemical process that is used to remove small amounts of impurities or to improve color as a final measure, as in food or petroleum products. Giải thích VN: Bất kỳ phương pháp nào dùng để khử tạp chất hoặc khử màu, ví dụ trong các thực phẩm hay sản phẩm dầu mỏ.

  Xây dựng

  sự mài (bóng)
  sự rà

  Kỹ thuật chung

  sự đánh bóng
  acid polishing
  sự đánh bóng bằng axit
  chemical polishing
  sự đánh bóng hóa học
  flame polishing
  sự đánh bóng bằng lửa
  flexible belt polishing
  sự đánh bóng bằng dải mềm
  mechanical polishing
  sự đánh bóng bằng máy
  polishing finish
  sự đánh bóng hoàn thiện
  pumice stone polishing
  sự đánh bóng bằng đá bọt
  twin polishing
  sự đánh bóng kép
  wet and dry polishing
  sự đánh bóng ẩm và khô
  wet polishing
  sự đánh bóng ướt
  sự mài nhẵn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X