• /´pærət/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con vẹt ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Đồ con vẹt; người bắt chước một cách không suy nghĩ
  sick as a parrot
  bệnh như con vẹt

  Ngoại động từ

  Nói như vẹt, làm như vẹt
  Dạy (ai...) nhắc lại như vẹt; dạy (ai...) nói như vẹt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  imitator , mimic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X