• /,pæstərai'zeiʃn/

  Thông dụng

  Cách viết khác pasteurisation

  Danh từ

  Sự diệt khuẩn theo phương pháp Pa-xtơ; sự tiệt trùng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tiệt trùng

  Y học

  tiệt trùng theo phương pháp pasteur

  Kỹ thuật chung

  sự thanh trùng
  batch-type pasteurization
  sự thanh trùng gián đoạn
  sự tiệt trùng

  Kinh tế

  sự thanh trùng
  batch pasteurization
  sự thanh trùng gián đoạn
  bulk pasteurization
  sự thanh trùng liên tục
  cold pasteurization
  sự thanh trùng nguội (bằng chiếu phóng xạ)
  high-temperature pasteurization
  sự thanh trùng ở nhiệt độ cao
  holder pasteurization
  sự thanh trùng kéo dài
  holding pasteurization
  sự thanh trùng kéo dài
  in-bottle pasteurization
  sự thanh trùng trong chai
  low-temperature pasteurization
  sự thanh trùng ở nhiệt độ thấp
  radiation pasteurization
  sự thanh trùng bằng chiếu xạ
  radio-frequency pasteurization
  sự thanh trùng bằng điện cao tần
  retarder pasteurization
  sự thanh trùng kéo dài
  shocking pasteurization
  sự thanh trùng thời gian ngắn
  spin pasteurization
  sự thanh trùng trong thùng quay
  vacuum pasteurization
  sự thanh trùng chân không
  vat pasteurization
  sự thanh trùng kéo dài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X