• /ri´ta:də/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất làm chậm/ kìm hãm/ ức chế
  Thiết bị hãm; guốc hãm
  car retarder
  guốc hãm toa xe

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  hãm ray

  Hóa học & vật liệu

  chất kìm hãm

  Giải thích EN: A substance that delays or prevents any of various processes, such as the setting of cement or the vulcanization of rubber. Giải thích VN: Một chất có khả năng trì hoãn hoặc ngăn ngừa các quá trình như sự đông lại của ximăng hoặc sự lưu hóa của cao su.

  chất làm chậm dần

  Xây dựng

  bộ hãm toa xe
  cái chèn (toa xe)

  Điện lạnh

  chất cản
  chất xúc tác âm

  Kỹ thuật chung

  chất ức chế
  oxidation retarder
  chất ức chế oxi hóa
  polymerization retarder
  chất ức chế trùng hợp
  phanh phụ
  sự đông kết

  Kinh tế

  chất cản
  chất kìm hãm
  chất ức chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X