• Toán & tin

  nhận dạng mẫu
  pictorial pattern recognition
  nhận dạng mẫu ảnh
  sự nhận biết mẫu
  sự nhận dạng mẫu

  Kỹ thuật chung

  nhận biết mẫu
  Statistical Pattern Recognition (SPR)
  nhận biết mẫu theo thống kê
  nhận dạng
  automated pattern recognition
  dự nhận dạng tự động
  pattern recognition programming
  chương trình hóa việc nhận dạng
  pictorial pattern recognition
  nhận dạng mẫu ảnh
  sự nhận dạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X