• /pə´misiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cho phép; được chấp nhận
  Tuỳ ý, không bắt buộc
  a permissive upbringing
  một cách giáo dục nuông chiều
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dễ dãi, thoải mái; tự do, buông thả
  permissive parents
  các bậc cha mẹ dễ dãi
  the permissive society
  một xã hội buông lỏng kỷ cương


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  intolerant , mean , strict

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X