• /læks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cá hồi (ở Na-uy, Thuỵ-điển)

  Tính từ

  Lỏng lẻo, không chặt chẽ; không nghiêm
  lax discipline
  kỷ luật lỏng lẻo
  Don't be too lax with your children, because we have the proverb "Spare the rod, and spoil the child"
  Anh đừng quá lỏng lẻo với con cái, vì chúng ta có câu tục ngữ " Thương cho roi cho vọt, Ghét cho ngọt cho bùi"

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chặt [không chặt ]

  Cơ - Điện tử

  (adj) lỏng lẻo, không chặt chẽ, không chắc, mềm,nhão

  Kỹ thuật chung

  không chặt
  mềm

  Kinh tế

  cá hồi
  cá hồi hun khói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X