• /pə´petju¸eit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho bất diệt, kéo dài mãi mãi, làm tồn tại mãi; duy trì
  Làm cho nhớ mãi
  to perpetuate the memory of a hero
  ghi nhớ mãi tên tuổi của một vị anh hùng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  cease , halt , prevent , stop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X