• /´boulstə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gối ôm (ở đầu giường)
  (kỹ thuật) tấm lót, ống lót

  Động từ

  Đỡ; lót
  (nghĩa bóng) ủng hộ, bênh vực, giúp đỡ (những cái không đáng ủng hộ...)
  Lấy gối ném nhau, đánh nhau bằng gối (trẻ em)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tấm đỡ, gối, bạc, ống lót, cổ trục, khuôn dập

  Xây dựng

  rầm gối
  trục nhỏ

  Kỹ thuật chung

  khuôn rèn (nghề rèn)
  dầm
  dầm gối

  Giải thích EN: A cushion, frame, or support; specific uses include: a horizontal timber used on a post to lessen the middle free span section of a beam.

  Giải thích VN: Một miếng đệm, cấu trúc khung hoặc cột chống, thường được sử dụng trong trường hợp:. Một thanh gỗ nằm ngang trên một trụ để làm giảm khẩu độ của giàn.

  đệm ngế
  ống lót
  rầm
  thanh
  tấm đỡ

  Giải thích EN: A cushion, frame, or support; specific uses include:a structural member that supports the end of a bridge truss.

  Giải thích VN: Một tấm đệm, một bộ khung, hoặc một cái giá đỡ, cách sử dụng đặc biệt: một bộ phận kết cấu dùng để đỡ phía cuối của giàn cầu.

  tấm lót

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X