• /prə´lɔη/

  Thông dụng

  Cách viết khác prolongate

  Ngoại động từ

  Kéo dài ra; nối dài ra; gia hạn
  to prolong a straigh line
  kéo dài một đường thẳng
  to prolong a visit
  kéo dài cuộc đi thăm
  to prolong a wall
  nối dài thêm một bức tường
  Phát âm kéo dài (một âm tiết...)
  prolong the agony
  làm cho một tình trạng khó chịu.. kéo dài hơn sự cần thiết

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  ống ngưng

  Toán & tin

  kéo dài, mở rộng thác triển

  Xây dựng

  gia hạn

  Kỹ thuật chung

  kéo dài
  mở rộng

  Kinh tế

  nối dài

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X