• Thông dụng

  Danh từ

  (pháp luật) tài sản riêng (như) personal estate

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  động sản
  metric personal property
  động sản tư

  Kinh tế

  động sản
  personal property tax
  thuế động sản
  tangible personal property
  động sản hữu hình
  tài sản cá nhân
  tài sản riêng
  tài vật cá nhân
  việc riêng (của cá nhân)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X