• Hóa học & vật liệu

    phenyl salicicat

    Giải thích EN: C6H4(OH)CO2C6H5, a crystalline ester that is used as a stabilizer in plastics and medicines. Also, SALOL. Giải thích VN: C6H4(OH)CO2C6H5, este kết tinh sử dụng để làm chất ổn định trong cộng nghệ chất dẻo và làm thuốc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X