• /'steibəlailzə/

  Thông dụng

  Cách viết khác stabiliser

  Danh từ

  Chất ổn định; bộ thăng bằng (ở sườn tàu thuỷ, ở đuôi máy bay)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chất chống đông tụ
  máy ổn định
  torsion rod stabilizer
  máy ổn định có thanh xoắn

  Hóa học & vật liệu

  chất (làm) ổn định
  chất làm ổn định
  chất nhũ tương hóa
  chất ổn định

  Giải thích EN: Any substance added to another substance, compound, or emulsion to prevent deterioration, decomposition, or loss of specific properties.  .

  Giải thích VN: Chất được bổ xung vào chất khác, hợp chất hay nhũ tương để ngăn hỏng hóc, thối rữa hoặc thiếu các đặc tính đặc biệt.

  additive stabilizer
  chất ổn định phụ gia
  soil stabilizer
  chất ổn định đất
  stabilizer tower
  tháp chất ổn định

  Xây dựng

  chân chống (ở máy trục di động để tạo sự ổn định)

  Điện lạnh

  bộ ổn định tàu thủy (giảm chao đảo)

  Điện

  máy ổn áp

  Kỹ thuật chung

  bộ ổn áp
  bộ ổn định

  Giải thích EN: A substance, structure, or device that makes something stable; specific uses include:a petroleum-refinery chemical added to oil to neutralize undesirable effects such as oxidation and discolorization or the fractionation column used to remove gases for stabilization. Also, INHIBITOR, PROTECTIVE AGENT..

  Giải thích VN: Một chất, cấu trúc hay thiết bị làm cho một cái gì đó ổn định, sử dụng trong: hóa dầu thêm vào dầu để trung hòa những hiệu ứng không mong đợi chẳng hạn như oxy hóa, làm bay màu.

  directional stabilizer
  bộ ổn định hướng
  power system stabilizer
  bộ ổn định hệ thống
  voltage stabilizer
  bộ ổn định điện áp
  chất gia cố
  mặt thăng bằng ngang
  ống làm ổn định

  Kinh tế

  chất làm ổn định

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X