• Hóa học & vật liệu

    kính đổi màu

    Giải thích EN: A chemically treated glass that darkens or changes color when exposed to light. Giải thích VN: Kính được xử lí bằng hóa học mà có thể làm tối hoặc thay đổi màu sắc khi có ánh sáng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X