• /iks´pouzd/

  Kỹ thuật chung

  để lộ
  được lộ sáng
  lộ

  Ngoại động từ

  hơi ra
  phơi bày ra, phô ra; bóc trần, phơi trần, vạch trần, bộc lộ
  to expose crime
  vạch trần tội ác
  to expose someone
  vạch mặt nạ ai, vạch trần tội ác của ai
  bày ra để bán, trưng bày
  đặt vào (nơi nguy hiểm...), đặt vào tình thế dễ bị (tai nan...)
  to expose someone to danger
  đặt ai vào tình thế hiểm nguy
  (động tính từ quá khứ) xoay về (nhà...)
  exposed to the south
  xoay về hướng nam
  vứt bỏ (đứa con) ra ngoài đường
  (nhiếp ảnh) phơi sang (phim ảnh)

  Tính từ

  Không được che phủ, bảo vệ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X