• /¸foutoukən´dʌktiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quang dẫn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quang dẫn

  Giải thích VN: Đặc tính tăng tính dẫn điện khi có ánh sáng chiếu vào.

  extrinsic photoconductive
  hiệu ứng quang dẫn ngoài
  photoconductive cell
  pin quang dẫn
  photoconductive cell
  tế bào quang dẫn
  photoconductive device
  dụng cụ quang dẫn
  photoconductive effect
  hiệu ứng quang dẫn
  photoconductive film
  màng quang dẫn
  photoconductive gain
  độ khuếch đại quang dẫn
  photoconductive giant factor
  hệ số khuếch đại quang dẫn
  photoconductive meter
  máy đo quang dẫn
  photoconductive transducer
  bộ chuyển đổi quang dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X