• /trænz'dju:sə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) máy biến năng, bộ chuyển đổi (thiết bị để chuyển sự biến thiên của đại lượng này sang sự biến thiên của đại lượng khác, thí dụ áp suất - điện thế..)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) máy biến đổi

  Cơ - Điện tử

  Bộ chuyển đổi, máy biến năng

  Bộ chuyển đổi, máy biến năng

  Xây dựng

  bộ thu phóng âm

  Điện

  bộ biến năng

  Giải thích VN: Bộ phận có khả năng biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác như điện năng ra cơ năng hoặc âm năng.

  electric transducer
  bộ biến năng điện

  Kỹ thuật chung

  bộ biến đổi
  linear transducer
  bộ biến đổi tuyến tính
  multiport transducer
  bộ biến đổi nhiều cổng
  Orthogonal Mode Transducer (OMT)
  bộ biến đổi chế độ trực giao
  bộ cảm biến
  electro-acoustic transducer
  bộ cảm biến điệu âm
  electro-acoustic transducer
  bộ cảm biến điệu thanh
  force transducer
  bộ cảm biến lực
  bộ chuyển đổi

  Giải thích VN: Bộ phận có khả năng biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác như điện năng ra cơ năng hoặc âm năng.

  acceleration transducer
  bộ chuyển đổi gia tốc
  active transducer
  bộ chuyển đổi chủ động
  active transducer
  bộ chuyển đổi tích cực
  bidirectional transducer
  bộ chuyển đổi hai chiều
  bilateral transducer
  bộ chuyển đổi hai chiều
  carbon transducer
  bộ chuyển đổi các bon
  ceramic transducer
  bộ chuyển đổi điện giảo
  ceramic transducer
  bộ chuyển đổi gốm
  conversion transducer
  bộ chuyển đổi biến đổi
  crystal transducer
  bộ chuyển đổi tinh thể
  current transducer
  bộ chuyển đổi dòng điện
  DC transducer
  bộ chuyển đổi DC
  differential head pressure transducer
  bộ chuyển đổi chênh áp
  differential pressure transducer
  bộ chuyển đổi chênh áp
  digital transducer
  bộ chuyển đổi số
  electric measuring transducer
  bộ chuyển đổi đo lường điện
  electric transducer
  bộ chuyển đổi điện
  electroacoustic transducer
  bộ chuyển đổi âm thanh
  electroacoustic transducer
  bộ chuyển đổi điện thanh
  electroacoustical transducer
  bộ chuyển đổi âm thanh
  electrokinetic transducer
  bộ chuyển đổi điện động
  electromechanical transducer
  bộ chuyển đổi cơ điện
  electromechanical transducer
  bộ chuyển đổi điện cơ
  electrostriction transducer
  bộ chuyển đổi điện giảo
  electrostriction transducer
  bộ chuyển đổi gốm
  film transducer
  bộ chuyển đổi màng mỏng
  heterodyne conversion transducer
  bộ chuyển đổi phách tần
  ideal transducer
  bộ chuyển đổi lý tưởng
  interdigital transducer
  bộ chuyển đổi xen kẽ
  line transducer
  bộ chuyển đổi đường truyền
  linear transducer
  bộ chuyển đổi tuyến tính
  magnetic flow transducer
  bộ chuyển đổi dòng từ
  magnetic transducer
  bộ chuyển đổi từ tính
  magnetostriction transducer
  bộ chuyển đổi từ giảo
  magnetostrictive transducer
  bộ chuyển đổi từ giảo
  measurement transducer
  bộ chuyển đổi đo lường
  measuring transducer
  bộ chuyển đổi đo
  measuring transducer
  bộ chuyển đổi đo lường
  mode transducer
  bộ chuyển đổi kiểu
  Ortho-mode transducer (OT)
  bộ chuyển đổi chế độ trực giao
  output transducer
  bộ chuyển đổi đầu ra
  passive transducer
  bộ chuyển đổi thụ động
  photoactive transducer
  bộ chuyển đổi quang hoạt
  photoconductive transducer
  bộ chuyển đổi quang dẫn
  photoelectric transducer
  bộ chuyển đổi quang điện
  photovoltaic transducer
  bộ chuyển đổi quang điện
  piezoelectric transducer
  bộ chuyển đổi áp điện
  piezoelectric transducer
  bộ chuyển đổi điện áp
  power transducer
  bộ chuyển đổi công suất
  pressure transducer
  bộ chuyển đổi áp suất
  reciprocal transducer
  bộ chuyển đổi đảo ngược
  relative sensitivity of a transducer
  độ nhạy tương đối của bộ chuyển đổi
  resistance transducer
  bộ chuyển đổi điện trở
  reversible transducer
  bộ chuyển đổi nghịch thuận
  reversible transducer
  bộ chuyển đổi thuận nghịch
  self-generating transducer
  bộ chuyển đổi tự sinh
  signal transducer
  bộ chuyển đổi tín hiệu
  smart transducer
  bộ chuyển đổi thông minh
  sound transducer
  bộ chuyển đổi âm thanh
  sound transducer
  bộ chuyển đổi điện (âm) thanh
  symmetrical transducer
  bộ chuyển đổi đối xứng
  target flow transducer
  bộ chuyển đổi dòng đích
  transducer loss
  tổn hao bộ chuyển đổi
  transducer sensitivity
  độ nhạy bộ chuyển đổi
  ultrasonic transducer
  bộ chuyển đổi siêu âm
  unidirectional transducer
  bộ chuyển đổi một chiều
  US transducer
  bộ chuyển đổi siêu âm
  velocity transducer
  bộ chuyển đổi tốc độ
  voltage transducer
  bộ chuyển đổi điện áp
  cái cảm biến
  máy biến năng

  Giải thích EN: A device that converts a signal from one form of energy to another. Giải thích VN: Thiết bị biến đổi năng lượng từ dạng này qua dạng khác.

  electrochemical transducer
  máy biến năng điện hóa
  magnetic pressure transducer
  máy biến năng áp suất-từ
  piezoelectric transducer
  máy biến năng áp điện
  reluctance pressure transducer
  máy biến năng áp suất kháng từ
  split transducer
  máy biến năng chia tách
  ultrasonic transducer
  máy biến năng siêu âm
  vibrating-wire transducer
  máy biến năng dây dao động
  máy biến đổi
  electroacoustical transducer
  máy biến đổi âm-điện
  temperature transducer
  máy biến đổi nhiệt độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X